Avslutningslunch samt prisutdelning

Avslutningslunchen är på restaurang Sand på Hotel Skansen 14.30 den 16 juni. Avslutningslunchen är en del av tävlingen och kostar därmed inget för de tävlande.

Samla dina kompisar och tävla på juniorgolf@båstad